Nuvola- Izolacja natryskowa

 

NUVOLA - izolacja natryskowa

ul. Przemysłowa 4
10-413 Olsztyn
tel.: +48 519 592 892
tel.: +48 512 822 432
e-mail: nuvola@op.pl
  • Izolacja natryskowa poddasza
  • Ocieplanie budynku pianką
  • Izolacja dachu pianką
  • Skuteczna izolacja

Obszar działania

Warto wiedzieć

Wiadomości

Darmowe pomiary termowizyjne

Darmowe pomiary termowizyjne Twojego budynku “przed i po “ izolacji pianą.

Więcej >

Projekt

 

 

Tytuł projektu: Dostosowanie możliwości ofertowej firmy NUVOLA w celu internacjonalizacji działalności

Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

 

Oś, działanie, poddziałanie: Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur RPWM.01.00.00 RPWM.01.04.00 Nowe modele biznesowe i ekspansja, poddziałanie RPWM.01.04.04 Internacjonalizacja MŚP

 

Cele i efekt projektu: Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy NUVOLA poprzez przygotowanie oferty produktowo - usługowej na potrzeby internacjonalizacji firmy. Nadrzędnym celem niniejszego projektu jest podniesienie konkurencyjności firmy. Cel zostanie osiągnięty dzięki zakupowi nowych środków trwałych, co umożliwi udoskonalenie dotychczasowych usług, poprawiając efektywność działań realizowanych przez Firmę. Cele szczegółowe inwestycji obejmują dalszą ekspansję podmiotu na rynek krajowy i zagraniczny oraz poprawę kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Bezpośrednim rezultatem realizacji projektu będzie zwiększenie konkurencyjności oraz potencjału rozwojowego przedsiębiorstwa, poprzez:

- udoskonalenie dotychczas prowadzonej działalności;

- wzrost aktywności eksportowej podmiotu;

- optymalizację kosztów przedsiębiorstwa w relacji do generowanych przychodów;

- skrócenie czasu obsługi klientów.

 

Termin realizacji projektu: 28.01.2019 r. – 30.09.2019 r.


 

Tytuł projektu: Budowa konkurencyjności firmy NUVOLA poprzez zakup usług doradczych i szkoleniowych

 

Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

 

Oś, działanie, poddziałanie: Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur RPWM.01.00.00;  RPWM.01.03.00 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości); poddziałanie: RPWM.01.03.05 Usługi dla MŚP

 

Cele i efekt projektu: Przedmiotem projektu jest zakup kompleksowych usług doradczych oraz szkoleniowych prowadzących do zwiększenia zdolność firmy NUVOLA do budowania oraz wzrostu przewagi konkurencyjnej na rynku.
Realizacja powyższych działań pomoże Wnioskodawcy skuteczniej niż dotychczas wzmocnić wizerunek firmy, pozyskać nowych kontrahentów, a tym samym zwiększyć przychody ze sprzedaży.
Aby zrealizować cel główny Wnioskodawca zamierza zrealizować szereg celów składowych będących integralną częścią projektu. Cele niniejszego projektu mają również za zadanie odpowiedzieć na potrzeby i problemy zidentyfikowane jako słabe wykorzystanie potencjału firmy w celu zwiększenia konkurencyjności firmy.

 

Termin realizacji projektu: 01.04.2020 r. – 31.12.2020 r.


 

Polityka plików cookiesCopyright © 2014 GOGLER